AB Byggbeslag

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Byggbeslag är marknadsledande aktör inom sortimentet beslag, sakvaror samt lås & säkerhetsprodukter till bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Vi erbjuder marknaden ett helhetskoncept innehållande projektering, rådgivning, specificering, installation samt underhålls- och serviceavtal i kombination med ett väl definierat produktutbud.

Vårt totaltkoncept är anpassat för byggentreprenörer, fastighet, industri/OEM, arkitekt/konsult samt privatmarknaden. Ett unikt erbjudande där kombinationen tjänster och produkter ger oss en stark position på marknaden.

Specialitet

Våra specialister inom beslag, inrednings- och säkerhetsprodukter kan hjälpa till med kvalificerad rådgivning från projektering/konsultation till underhåll/service. Vi strävar efter ett utvecklande och förtroendefullt samarbete.

Då vi finns placerade på många orter i Sverige och att personalen har lång branscherfarenhet, god produktkunskap och god kompetens gör att vi kan underlätta för dig i ditt dagliga arbete. Vårt koncept bygger på att du skall få rätt hjälp både på kontoret och ute på din arbetsplats.

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: