Adca Entreprenad AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Vi på ADCA Entreprenad åtar oss alla typer av rivningsuppdrag i Malmö med omnejd. Vi gör det med omtanke om miljön, byggnadsvärden och arbetsförhållanden. Vi utför rivning åt företag, organisationer och kommuner och inget uppdrag är för stort eller litet för oss. Med en modern maskinpark klarar vi även de svåraste rivningsuppdragen. Självklart har vi också alla erforderliga certifikat och tillstånd som behövs för att miljöfarligt material såsom PCB och asbest ska omhändertas på ett säkert sätt.
Vi river och forslar bort avfallet.

Specialitet

Asbest Sanering
PCB Sanering
Håltagning
Tung maskinrivning
Selektiv rivning
Materialåtervinning
Sortering av avfall
Maskinrivning på höjden

Övrigt

ADCA Entreprenad AB erbjuder branschledande helhetslösningar inom rivning, sanering och håltagning i Malmö och övriga Skåne.

Kontakta oss

Adress: Järnvägsgatan 6, 245 44 Staffanstorp

Telefonnummer:
040 – 674 51 50

Mail
Info@adcaentreprenad.se

Projekt

Om- och nybyggnad av storköks- och matsalsbyggnad, Lund
Råby ungdomshem
20-30 Mkr
maj 2021
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, butik, restaurang m.m. Malmö
Nytorp
35-36 Mkr
mars 2021
Ombyggnad av skollokal till bostäder, Svedala
HSB Brf Marbäck
-
september 2019
Dela: