Akukon Oy

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Vi är den ledande experten inom akustik, bullerbekämpning och audiovisuella planeringstjänster i Finland och Baltikum. Vi verkar som ett självständigt konsultföretag och över 70 experter inom branschen arbetar hos oss.

Vårt tjänsteutbud består av åtta olika tjänsteområden: Föreställningslokaler, Byggnads- och rumsakustik, Buller, stomljud och vibration, AV-design, Buller- och vibrationsexponering, Audiolaboratorier, Video- och ljudstudior samt Ackrediterade mätningar.

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: