Akukon Oy

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Vi ¿r den ledande experten inom akustik, bullerbek¿mpning och audiovisuella planeringstj¿nster i Finland och Baltikum. Vi verkar som ett sj¿lvst¿ndigt konsultf¿retag och ¿ver 70 experter inom branschen arbetar hos oss.

V¿rt tj¿nsteutbud best¿r av ¿tta olika tj¿nsteomr¿den: Evenemangslokaler, Byggnads- och rumsakustik, Buller, stomljud och vibration, AV-design, Buller- och vibrationsexponering, Audiolaboratorier, Video- och ljudstudior samt Ackrediterade m¿tningar.

Dela: