Alviks Måleri i Uppsala AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Alviks Måleri har kontor i Bromma och Uppsala. Till oss är du välkommen med både mindre och större målningsuppdrag – allt från servicejobb som att bättringsmåla väggar, till stora målerientreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser.

Bland våra medarbetare finns traditionella målare, servicemålare och dekorationsmålare. Vi har kvalitets- och arbetsmiljöansvariga som ser till att vi uppfyller ställda krav.

Specialitet

Utvändigt måleri
Trapphusmålning
Nyproduktion

Projekt

Alviks Måleri i Uppsala AB har ytterligare

92

historiska
byggprojekt

0

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ramavtal avseende entreprenadarbeten, Statens Fastighetsverk FO Uppsala
Ramavtal; entreprenadarbeten FO Uppsala, omr 1
-
mars 2022
Ramavtal avseende entreprenadarbeten, Statens Fastighetsverk FO Uppsala
Ramavtal; entreprenadarbeten Omr 2 Gävle
-
februari 2022
Ramavtal avseende entreprenadarbeten, Statens Fastighetsverk FO Uppsala
Ramavtal; entreprenadarbeten Omr 10 Ulriksdal
-
februari 2022
Ramavtal avseende måleriarbeten för Skolfastigheter i Uppsala
Ramavtal; måleriarbeten
-
oktober 2021
Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Bäcklösa, Uppsala
Ulltuna Nästet etapp 2
50-80 Mkr
september 2021
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Rosendal, Kompositören
200-300 Mkr
september 2021
Nybyggnad av hyresrätter Uppsala
Norra Djäknen Hyresrätter
150-200 Mkr
juni 2021
Ramavtal avseende målningsarbeten i Älvkarleby kommun
Ramavtal; målningsarbeten
-
februari 2021
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Södra Hemlingby Bostäder
95 Mkr
december 2020
Nybyggnad av förskola/skola samt vård- och omsorgsboende i Södra Hemlingby, Gävle
Hemlingborg
480 Mkr
oktober 2020
Dela: