Alviks Måleri i Uppsala AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Alviks Måleri har kontor i Bromma och Uppsala. Till oss är du välkommen med både mindre och större målningsuppdrag – allt från servicejobb som att bättringsmåla väggar, till stora målerientreprenader som sträcker sig över flera år och kräver stora personalresurser.

Bland våra medarbetare finns traditionella målare, servicemålare och dekorationsmålare. Vi har kvalitets- och arbetsmiljöansvariga som ser till att vi uppfyller ställda krav.

Specialitet

Utvändigt måleri
Trapphusmålning
Nyproduktion

Projekt

Alviks Måleri i Uppsala AB har ytterligare

85

historiska
byggprojekt

0

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ramavtal avseende måleriarbeten för Skolfastigheter i Uppsala
Ramavtal; måleriarbeten
-
oktober 2021
Ramavtal avseende målningsarbeten i Älvkarleby kommun
Ramavtal; målningsarbeten
-
februari 2021
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Södra Hemlingby Bostäder
95 Mkr
december 2020
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrtälje hamn
Kvarter 7, Orangeriet
150-200 Mkr
september 2020
Nybyggnad av studentbostäder i Upplands Väsby
Åhusen, Väsby entré/Järnvägsparken
255 Mkr
januari 2020
Ramavtal gällande målningsarbeten, Tierps kommun
Ramavtal; målningsarbeten
-
januari 2020
Ombyggnad av kontor vid Uppsala Garnison
Uppsala Garnison, byggnad 25
1-5 Mkr
november 2019
Tillbyggnad av förskola i Enköping
Fanna
150 Mkr
augusti 2019
Utvändiga målningsarbeten på fastighet i Uppsala
Von Bahrs väg 3
0,5-2 Mkr
april 2019
Ombyggnad till studentlägenheter vid Campus Ultuna i Uppsala
Hydra C4:12
193 Mkr
december 2018
Dela: