Arcona AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Arcona erbjuder kvalificerade produkter och tjänster inom specialiserat byggande och fastighetsutveckling, framförallt i Stockholm och Uppsala.

Vi arbetar alltid med det övergripande syftet att förstå och utveckla vår kunds affär. Vårt Lean Construction är ett strukturerat och effektivt arbetssätt som tidigt skapar trygghet och ger största värde för pengarna. Det är effektivt och enkelt att samarbeta med oss tack vare kunniga, engagerade medarbetare och korta beslutsvägar.

Specialitet

Arcona är ett företag verksamt inom byggnation och fastighetsutveckling. Vi bygger och utvecklar fastigheter inom kontor, utbildningslokaler, idrottshallar, hotell, äldreboende, handelsplatser. logistik, sjukvård och forskning.

Våra kunder är från den offentliga och privata sektorn, såsom fastighetsägare och kommuner.

Projekt

Arcona AB har ytterligare

226

historiska
byggprojekt

5

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Påbyggnad av kontorshus & nybyggnad av bostäder i Vasastaden, Stockholm
Skålen
-
september 2020
Om- och tillbyggnad av skola i Trångsund
Trångsundsskolan
50-80 Mkr
juni 2020
Nybyggnad av sporthall i Gustavsberg
Charlottendal
75 Mkr
juni 2020
Tillbyggnad av kontor i Stockholm
Svea Artilleri
200 Mkr
juni 2020
Ombyggnad av fastighet i Stockholm
Rotterdam 1
-
december 2019
Ny byggnad vid F-3 skola i Flemingsberg
Glömstaskolan
40-50 Mkr
augusti 2019
Om- och tillbyggnad av skola mm i Stockholm
Hedvig Eleonora skola
100 Mkr
juni 2019
Fasadrenovering på kontorshus i Gustavsberg
Gula Byggnaden
3-5 Mkr
april 2019
Ombyggnad av gata i Täby
Gemensamhetsanläggning Hägerneholm
1-2 Mkr
mars 2019
Ombyggnad av grundskola i Gustavsberg, etapp 3
Ekedalsskolan, etapp 3
50 Mkr
mars 2019

Företagets referensprojekt på byggfolio.se

300 mkr
november 2009
ca 100 mkr
januari 2010
ca 40 mkr
juni 2012
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: