Aspira Medical AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Aspira Medical AB är verksamt inom området medicinteknisk utrustning med anknytning till medicinska gaser. Verksamheten är uppdelad i huvudsak i tre produktområden: andningsvårdsutrustning, gasförsörjningssystem samt ARAGONA® värmetakskoncept.

Specialitet

Produktområde andningsvård omfattar kompletta utrustningar för oxygen och inhalationsbehandling. Utrustningarna används för behandling av patienter i hemmet samt på sjukhus.

Produktområde gasförsörjningssystem omfattar system för distribution av medicinska gaser inom sjukhus samt försörjningsenheter för gas och el inom operation/anestesi, intensivvård och uppvakningsavdelningar.

Produktområde Aragona Värmetak omfattar produkter för att återställa och/eller upprätthålla normal kroppstemperatur vid exempelvis trauma, operation, chock eller yttre påverkan.

Övrigt

Övriga produkter är bland annat undersökningslampor, sugutrustningar m.m.

Gemensamt för produktområdena är en mix av egna produkter samt svenska och utländska agenturer.

Dela: