Axelssons Diamanthåltagning AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Axelssons Diamanthåltagning AB
Vi utför alla typer av borrning och sågning i betong och berg i Stockholm
det vill säga: vajersågning (wiresågning), diamanthåltagning,
betonghåltagning och betongborrning..

Specialitet

Vajersågning, kärnborrning,spräckning/sprängning berg

Övrigt

Kontor: 08-7444337

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: