BDX Företagen AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet


Små när det behövs. Stora när det krävs.

BDX erbjuder tjänster och produkter inom entreprenad-, logistik- och industrisektorn. Vi arbetar över hela landet med Norrland som vår hemmamarknad. Antalet anställda i BDX-koncernen uppgår till 435 personer och vi har en omsättning på 2,7 miljarder kr. BDX har 300 leverantörer kontrakterade med 2000 anställda och 1700 fordon.

Övrigt

Varm Välkommen att kontakta oss!

Projekt

BDX Företagen AB har ytterligare

335

historiska
byggprojekt

4

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Installation av ERTMS längs järnväg i Kiruna
Ytteranläggning, styrområde Kiruna 1
50-100 Mkr
december 2020
Installation av ERTMS längs järnväg i Kiruna
Ytteranläggning, styrområde Kiruna 1
50-100 Mkr
december 2020
Nybyggnad av lager i Luleå
Gäddvik
-
oktober 2020
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Skopan
minst 1 mkr
oktober 2020
Ramavtal avseende maskinsnöröjning och halkbekämpning, Umeå kommun
Ramavtal; maskinsnöröjning Mindre tätorter
-
augusti 2020
Nybyggnad av carport i Kalix
Töre
-
augusti 2020
Ramavtal avseende maskinsnöröjning och halkbekämpning vid fastigheter, Umeå kommun
Ramavtal; Snöröjning Tätort MAJ
-
augusti 2020
Utbyggnad av bredband på landsbygd i Luleå kommun
Bredband på landsbygd Etapp 5 - Svartskatan, Ersnäs
1,7 Mkr
augusti 2020
Ramavtal avseende optofiberanläggning, IT Norrbotten AB
Ramavtal; optofiberanläggning
-
juli 2020
Ramavtal avseende entreprenadmaskintjänster, Skellefteå kommun
Ramavtal; entreprenadmaskintjänster
-
juni 2020
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: