Beulco Armatur AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Beulco Armatur är specialister på VVS-lösningar. Vi har ett genuint intresse och engagemang för våra kunders behov av olika produkter som löser problem och effektiviserar. Det är kombinationen av ett brett basutbud av standardprodukter och prefabricerade VVS-lösningar som är vår största styrka.
Vi stärker vår position på marknaden genom att förtydliga våra tre specialområden: Standard, Teknik och Prefab. Idag jobbar vi allt närmare installatörsledet. Tillsammans utvecklar vi kompletta VVS-enheter som skräddarsys och levereras installationsklara till byggarbetsplatsen.

Specialitet

Prefabricerade VVS-lösningar spar tid och pengar!

Idag kan allt prefabriceras efter kundens behov och krav. Det innebär att vi monterar samman olika VVS-produkter till större enheter eller hela system i vår produktionsanläggning.
Vi utför helt enkelt det tidskrävande och många gånger komplicerade monteringsjobbet i vår produktionsanläggning istället för att det ska ske ute på arbetsplatsen.
De installationsklara produkterna levereras sedan till arbetsplatsen ”just-in-time”.

Varumärken

beulco armatur ab

Övrigt

Vi erbjuder ett av VVS-marknadens största sortiment av kopplingssystem, ventiler, pumpar, kärl och mätinstrument. Sortimentet sträcker sig från enstaka produkter till helt färdiga produktlösningar.

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: