BHK Teknik AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Rådgivare och specialentreprenör med inriktning på FÖNSTERENTREPRENADER, SÄKERHETSDÖRRAR och ENTRÈPARTIER. Vi optimerar åtgärdsförslag och entreprenad efter varje enskilt objekts behov, förutsättningar och ställda önskemål.

Specialitet

Företagets samlade erfarenheter efter 20 års återkommande uppdrag och verksamhet för Bostadsbolag, Bostadsrättsföreningar, Kommuner, Landsting mm, borgar för våra kunders trygghet.

Övrigt

Bhk-teknik ab är helt fristående från leverantörer och tillverkare och förfogar över specialutbildad personal, vilket bland annat är grundläggande för högt ställda kvalitetskrav

Projekt

BHK Teknik AB har ytterligare

13

historiska
byggprojekt

0

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Oscarstorp
1-1,2 Mkr
juni 2022
Ombyggnad av polishus till kontorslokaler i Laholm
Humlegången 2
-
april 2022
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Varberg
Prostlyckan
0,9 Mkr
november 2019
Fönsterbyte i flerbostadshus i Helsingborg
Hammaren
0,5-1 Mkr
november 2017
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Pandora
0,9 Mkr
mars 2017
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Balder 13
0,4 Mkr
februari 2017
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Flora
-
juni 2015
Utvändigt underhåll av industrihus i Hörby
Pugerup 14
-
maj 2014
Balkongrenov & fönsterbyte på flerbostadshus i Halmstad
Gäddan 1
1,8 mkr
juli 2010
Fönsterbyte på flerbostadshus i Getinge
Brf Balsaminen
0,6 mkr
september 2009
Dela: