BK Beräkningskonsulter AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Vi upprättar byggkalkyler i olika skeden, oavsett om de grundar sig på skisser eller färdiga handlingar. Våra byggkalkyler anpassas till dina behov, det kan gälla uppdelningar, noggrannhetsgrad eller egentligen vad som helst som just du anser vara viktigt.

Vi upprättar även mängdförteckningarna för försäljning till entreprenörer som grund för anbudskalkylering men även till hjälp vid "egen regi" projekt.

Vår beskrivningsavdelning arbetar med byggnadsbeskrivningar och rumsbeskrivningar samt administrativa föreskrifter i alla projekteringsskeden och för olika entreprenadformer

Specialitet

 • Mängdberäkningar

  * Förkalkyler/
  kostnadsreglering

  * Prissättning/
  färdiga anbud

  * Byggnadsbeskrivningar/rumsbeskrivningar/administrativa föreskrifter
Dela: