Bo Fastening AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Vår drivkraft är lusten att hitta tekniska lösningar som gör morgondagen bättre än gårdagen. När tekniken är som bäst är alla vinnare – människa och miljö. Kan man dessutom få en bättre ekonomi på slutprodukten har man lyckats.

Varumärken

Gripple Hang Fast

Övrigt

Vår kvalitetspolicy
”Vi ska med hjälp av vår skärpa, erfarenhet och vårt mångåriga kunnande tillgodose marknanden med innovativa produkter som förenklar, effektiviserar och förädlar våra kunders vardag.”

Vår miljöpolicy
”Vi strävar alltid efter att utföra vår verksamhet men minimal miljöpåverkan och försöker välja produkter till vårt sortiment som vi uppfattar som mer miljövänliga än liknande produkter.”

Projekt

Nybyggnad av kontor i Kungälv
Arntorp
5-10 Mkr
oktober 2018
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: