Brandex Brandtätningar AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

BrandEx Brandtätningar AB har varit verksamma sedan 1992 det vi kan erbjuda våra kunder är brandskydd av stål och träkonstruktioner med brandskyddsfärg isolering eller skivmaterial, brandtätning , fogning mm.

Specialitet

Brandtätning, Brandskyddsmålning

Varumärken

International,Protega,Hensotherm,Tremco,Nullifire,Novatherm,Promat,Promatect,Tecnos,FireSeal,Essve,Polyseam,SiliconTrading,Paroc,MCT Brattberg,Knauf,Gyproc,Rockwool

Övrigt

BrandEx är unikt i branchen då vi har hela Norden som arbetsfält vi har egna montörer som utför entreprenader i hela Norden.

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: