Bygg & Miljö Stockholm AB

Företaget har ingen kartposition

Projekt

Bygg & Miljö Stockholm AB har ytterligare

48

historiska
byggprojekt

0

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Upprustning av parklek i Fruängen, etapp 2
Vippan/Kerstin Hesselgrens park, etapp 2
10 Mkr
augusti 2022
Ramavtal avseende mark och VA-entreprenad, Tyresö kommun
Ramavtal; mark och VA-entreprenad
-
augusti 2022
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten, Haninge kommun m fl
Ramavtal; mark- och anläggningsarbeten
-
juni 2022
Renovering av innergård vid skola/förskola i Viksjö
Fjällenskolan Innergård
1-3 Mkr
maj 2022
Nybyggnad av lokalgata vid Lindholmen, Vallentuna
Lokalgata Lindholmen
1-5 Mkr
april 2022
Ny GC-väg samt VA norr om Lindholmen, Vallentuna Etapp 1
Lindholmen, etapp 1
5 Mkr
mars 2022
Ramavtal avseende mindre markarbeten för Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huge bostäder
Ramavtal; Mindre markarbeten
-
januari 2022
Ramavtal avseende markarbeten, Stockholms Stads Parkerings AB
Ramavtal; markarbeten
-
december 2021
Ramavtal avseende markentreprenader, Fastighets AB Förvaltaren i Sundbyberg
Ramavtal; markentreprenader
-
december 2021
Finplanering vid bostadsområde i Vallentuna
Finplanering Centralvägen-Gärdesvägen
5-10 Mkr
oktober 2021
Dela: