Diga Service Entreprenad AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Diga Service Entreprenad AB har funnits sedan år 2002 och är idag specialiserad inom städ- och byggservice i Stockholm, Södertälje och Uppsala. Under åren har företaget växt starkt tack vare goda referenser från tidigare projekt. Omsättningen och de nöjda kunderna växer årligen. Företaget har sitt säte i Bromma på Enighetsvägen 1.
Personalen levererar excellent service och utbildas succesivt inom SRY, HLR, säkra lyft, mobila plattformar och systematiskt brandskydd.
Genom nära relation till kunderna samt marknadsanpassade förbättringar har företaget skapat långsiktiga partners.

Specialitet

Byggservice, Flaggvakter, Trafikvakter, Byggstädning, Grovstädning Slutstädning, Städning

Övrigt

ISO Certifiering 9001, 14001 och ISO 45001, ID06,

Dela: