Heri AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

För Er Som Vill Upp är vårt motto:

Vi saluför:
Elavo Ställverksgolv
Stegar
Trappor
Skyliftar
Limprodukter
Säkerhetsselar
Plåt i alla möjliga varianter
Knivar
m.m.

Vi har även uthyrning av:
Skyliftar
Saxliftar
Aluminiumtällningar
Stegar
Takskyddsräcken
m.m.

Specialitet

Skyliftar
Installationsgolv Data & Ställverk
Trappor Spiral

Övrigt

Vi är ett företag med många strängar på vår lyra vi arbetetar på ett område från Treriksröset till Stockholm.
Där vår verksammhet som grosister är störst mot industri och byggsektorn.

Dela: