Jämtfasad AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Jämtfasad är ett specialföretag som arbetar med puts och murning, betongrenoveringar, fasadrengörning samt mindre byggnadsarbeten i samband med större puts- och murentreprenader.

Vi även bygger och hyr ut Layher byggnadsställningar.

Specialitet

Vi arbetar med traditionella material för att både estetiskt och tekniskt skapa en harmoni med den specifika byggnaden.

Övrigt

Medlemskap i SPEF - Sveriges murnings- och putsentreprenörförening finnes.

Projekt

Jämtfasad AB har ytterligare

29

historiska
byggprojekt

1

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Renovering av tornlanterninen på Ilsbo kyrka
Renovering av tornlanterninen på Ilsbo kyrka
1-5 Mkr
april 2023
Renovering av tak, fasad och fönster på Själevads kyrka
Själevads kyrka
5 Mkr
maj 2022
Utvändig renovering av Ilsbo kyrka
Utvändig renovering av långhus, sakristia och fönster Iblsbo kyrka
2,3 Mkr
april 2022
Fasadrenovering på Sidensjö kyrka
Sidensjö kyrka
2,4 Mkr
mars 2022
Fasadrenovering på flerbostadshus i Sundsvall
Inspektoren
10-11 Mkr
februari 2022
Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Sidsjö, etapp 2
15-20 Mkr
augusti 2021
Ombyggnad av radhus i Sundsvall
Sidsjö, etapp 1
30-35 Mkr
augusti 2021
Renovering av fasad, tak och fönster på Själevads kyrka
Själevads kyrka
5-6 Mkr
juni 2021
Ombyggnad av kyrka i Strömsund
Ströms Kyrka
1 Mkr
juni 2021
Renovering av kyrkogårdsmur/bodgårdsmur vid Grundsunda kyrka
Grundsunda kyrka
1-2 Mkr
maj 2021
Dela: