JM Entreprenad AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

JM Entreprenad AB genomför bygg-, anläggnings-, samt fasadentreprenader i Stockholms län. Verksamheten bedrevs tidigare inom moderbolaget men bolagiserades 2004 för att ytterligare fokusera på entreprenadverksamheten. Vi har utvecklats starkt sedan bolagiseringen, en ökning i omsättning med 150, från 800 miljoner till 2 miljarder kronor under de senaste åren.

Projekt

JM Entreprenad AB har ytterligare

626

historiska
byggprojekt

20

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Trinntorp Etapp 17
-
maj 2026
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Ekobacken/Värmdö företagspark
50-80 mkr
2025
Nybyggnad av lättare industri, lager och logistiklokaler i Gustavsberg
Ekobacken/Värmdö företagspark
50-80 mkr
2025
Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta
kv Allgunnen, del av Årstastråket etapp 3
150-300 Mkr
2025
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Storängen, Huddinge, etapp 2
Hängbjörken och Asken, etapp 2
200-400 Mkr
november 2024
Nybyggnad av bostäder på Södra Kvarnområdet, Kvarnholmen, dp 4, etapp 5
Sillkajen, etapp 5
100-150 Mkr
september 2024
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Breviksvägen Etapp 14
-
maj 2024
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Raksta Etapp 16
-
maj 2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromma
Linneduken 4
100-200 mkr
2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Blackeberg
Islandstorget
150-200 Mkr
2024
Dela: