JM Entreprenad AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

JM Entreprenad AB genomför bygg-, anläggnings-, samt fasadentreprenader i Stockholms län. Verksamheten bedrevs tidigare inom moderbolaget men bolagiserades 2004 för att ytterligare fokusera på entreprenadverksamheten. Vi har utvecklats starkt sedan bolagiseringen, en ökning i omsättning med 150, från 800 miljoner till 2 miljarder kronor under de senaste åren.

Projekt

JM Entreprenad AB har ytterligare

552

historiska
byggprojekt

40

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Trinntorp Etapp 17
-
maj 2026
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Breviksvägen Etapp 14
-
maj 2024
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Raksta Etapp 16
-
maj 2024
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Bergholm Etapp 15
-
maj 2023
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö
Raksta, etapp 15
90-110 Mkr
2023
Ny gångtunnel m.m. för Östra Tyresö
Bollmoravägen
-
maj 2022
Ny gångtunnel m.m. för Östra Tyresö
Strandallén
-
maj 2022
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Fasanvägen Etapp 13
-
maj 2022
Exploatering för bostäder i Orminge, Nacka
Ormingeringen & Skarpövägen
20-40 Mkr
maj 2022
Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta
Årstastråket, detaljplan 3
350-500 Mkr
2022
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: