JM Entreprenad AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

JM Entreprenad AB genomför bygg-, anläggnings-, samt fasadentreprenader i Stockholms län. Verksamheten bedrevs tidigare inom moderbolaget men bolagiserades 2004 för att ytterligare fokusera på entreprenadverksamheten. Vi har utvecklats starkt sedan bolagiseringen, en ökning i omsättning med 150, från 800 miljoner till 2 miljarder kronor under de senaste åren.

Projekt

JM Entreprenad AB har ytterligare

572

historiska
byggprojekt

37

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Trinntorp Etapp 17
-
maj 2026
Nybyggnad av flerbostadshus i Årsta
Årstastråket, detaljplan 3
350-500 Mkr
2025
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Breviksvägen Etapp 14
-
maj 2024
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Raksta Etapp 16
-
maj 2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Bromma
Linneduken 4
100-200 mkr
2024
Om- & nybyggnad av bostäder, rivning av hotell mm, Brommaplan
Brommaplan, fd Skandic
200-500 mkr
2024
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Bergholm Etapp 15
-
maj 2023
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö
Raksta, etapp 15
90-110 Mkr
2023
Nybyggnad av bostadsrätter i Liljeholmen
Sjöviksbacken 1
100-200 Mkr
2023
Nybyggnad av flerbostadshus i Blackeberg
Islandstorget
150-200 Mkr
2023
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: