Kalkylteknik i Dalarna AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Kalkylteknik i Dalarna AB erbjuder tjänster inom områdena kalkyl, upphandling och produktionsteknik för aktörer inom byggsektorn.

Mängdförteckningar, kostnadsberäkningar, kalkyler, förfrågningar och offerter är exempel på vad Kalkylteknik i Dalarna AB kan hjälpa till med.

Byggherrar, entreprenörer, företag och privatpersoner är alla välkomna!

Specialitet

Kalkyler och kostnadsberäkningar med olika detaljeringsnivå och i olika skeden av projekt. Kostnadsberäkningar som/till underlag för investeringsbeslut, kalkyler som underlag för/till anbudslämning etc.

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: