Kiruna Magnetit AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Kiruna Magnetit AB bildades hösten 2005, inriktningen är att
förädla Kirunas magnetit och producera industriprodukter
som golv.

Specialitet

Produkterna baseras på flera teknikområden:
Förädling och bearbetning av rena stycken av magnetitmineral,
framsiktning av små eller stora partier av specilla fraktioner av
magnetit. Cementbaserad gjutning samt blockgjutning med
polymerteknisk bindningsmetod. Även om huvudmineralet normalt är magnetit, kan kombinationen
med andra mineraler från malmfältenområdet ske för att skapa unika
produkter för offentlig miljö och hemmiljö

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: