KMP Konsult AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

VÅR AFFÄRSIDÉ
Vår organisation ska erbjuda och leverera tjänster såsom kontroll, mätning och projektledning med tyngdpunkt på omgivande miljöpåverkan i samband med bygg- och anläggningsarbeten.
Nyttan är att kunden kan minimera sina kostnader förorsakade av onödiga avbrott i den egna produktionen.
Av erfarenhet vet vi att en gedigen information till omgivningen alltid leder till ett bättre klimat mellan entreprenören och tredjeman. Då vi i vårt besiktningsarbete har direktkontakt med i stort sett alla fastighetsägare, är vi en utmärkt kanal för att du ska nå ut till alla som kan p

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: