Liko AB Hill-Rom

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Liko är ett världsledande företag som sedan starten 1979 är specialiserade på att utveckla lösningar för enkla och säkra lyft och förflyttningar av rörelsehindrade personer, till exempel vid äldreboenden, skolor och habilitering, sjukhus eller i hemmet.

Vår specialisering och erfarenhet har gett oss ett försprång i kunskap, teknik och metoder. Det använder vi varje dag för att skapa de bästa lösningarna för användarna av våra produkter.

Dela: