Noccon AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Noccon AB är ett entreprenadföretag i bygg- och fastighetsbranschen. Vi bygger bostäder, kontor och lokaler åt byggherrar i Mälardalen. Vi utför både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom privat och offentlig sektor, såväl nyproduktion som ROT.

Vi har goda erfarenheter av samarbete i partnering, där vi tillsammans med byggherren redan i tidigt skede bidrar med produktionserfarenhet och nyckeltal. Men jobbar även med fastprisentreprenader eller andra upplägg utifrån byggherrens önskemål.

Övrigt

Vi arbetar med ett väl utvecklat ledningssystem överensstämmande med SS-EN ISO 9001, 14001 samt 21500. Våra projektledningsrutiner är utformade enligt PMBOK – Project Management Body of Knowledge (www.pmi.org) och omfattar samtliga delprocesser för kvalitetssäkring och effektiv styrning i våra projekt.

Projekt

Noccon AB har ytterligare

28

historiska
byggprojekt

0

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av vårdbostäder på Helenelund, Sollentuna
Haken 20
50-60 Mkr
november 2019
Nybyggnad av äldreboende i Norrtälje hamn
Kv Brädgården 1, kvarter 4
100 Mkr
oktober 2019
Nybyggnad av hyresrätter samt LSS-boende i Sköndal
Magnoliatomten, kvarter 3
80-100 Mkr
juni 2019
Om- och tillbyggnad av församlingslokaler i Bromma Kyrka
Bromma kyrka
14-15 Mkr
mars 2019
Nybyggnad av vårdboende i Jordbro
Fd Lundaskolan
80-100 Mkr
november 2018
Nybyggnad av bostadsrätter och förskola mm i Hjorthagen
Jackproppen 1
100 Mkr
oktober 2018
Nybyggnad av parklek i Hjorthagen
Jackproppen Parklek
-
augusti 2017
Nybyggnad av kedjehus i Järfälla
Brf Vattmyra Äng, område A och C
50-70 Mkr
november 2016
Nybyggnad av flerbostadshus i Skälby, Järfälla
Brf Trädgårdsblomman
20 Mkr
september 2016
Nybyggnad av enbostadshus i Järfälla
Villorna i Skälby, etapp A
5-10 Mkr
september 2016
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: