NollSexNoll Bygg AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Konsulterande arbetsledare/projektledare inom mark och anläggning med många års erfarenhet.

Specialitet

Driva markarbeten, schakt & infrastruktursarbeten med inriktning mot produktion, kvalitet och säkerhet.

Innehar intyg för BAS-U

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: