Nordikon

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Nordikon är en förkortning av Nordiska Byggkoncept AB
och det nya namnet för Allplåt & Byggservice.

Bolaget bildades genom en sammanslagning av två företag 1987, båda med en lång historia inom branschen. Kunskap, tradition och yrkesstolthet från flera generationers hantverk återspeglas än idag i företagets kultur och borgar för vår eviga strävan att skapa bestående värden.

Specialitet

Nordikon har på kort tid vuxit till att bli en av de större lokala aktören på marknaden. Nu rustar vi oss ytterligare för nya affärsområden som bland annat modernt bostadsbyggande, allmännyttiga bostäder samt kommersiella fastigheter.

Projekt

Nordikon har ytterligare

68

historiska
byggprojekt

0

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Invändigt underhåll av förskola i Västerås
Stigbergsgårdens förskola
3-5 Mkr
september 2022
Nybyggnad av restaurang i Västerås
Traversvagnen
15 Mkr
juni 2022
Om- och tillbyggnad av friskvårdsanläggning & badhus i Västerås
Kristiansborgsbadet
90 Mkr
april 2022
Nybyggnad av omklädningsrum i Västerås
Bäckby IP
3-5 Mkr
mars 2022
Ramavtal avseende byggnadsvård av kulturhistoriska byggnader, Västerås kommun
Ramavtal; Byggnadsvård kulturhistoriska byggnader
-
mars 2022
Ramavtal avseende årsentreprenader för Bygg Västerås, Region Västmanland
Ramavtal; Bygg Västerås, Sala, KAK
-
januari 2022
Nybyggnad av förskola i Västerås
Skallberget
70 Mkr
november 2021
Omläggning av golv i gymnastiksal i Bäckby, Västerås
Golvbyte gymnastiksal Bäckbyhuset
1,3 Mkr
september 2021
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Södra Allégatan 18
15-20 Mkr
augusti 2021
Ombyggnad av flerbostadshus i Västerås
Gude
5-10 Mkr
augusti 2021
Dela: