Nordikon

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Nordikon är en förkortning av Nordiska Byggkoncept AB
och det nya namnet för Allplåt & Byggservice.

Bolaget bildades genom en sammanslagning av två företag 1987, båda med en lång historia inom branschen. Kunskap, tradition och yrkesstolthet från flera generationers hantverk återspeglas än idag i företagets kultur och borgar för vår eviga strävan att skapa bestående värden.

Specialitet

Nordikon har på kort tid vuxit till att bli en av de större lokala aktören på marknaden. Nu rustar vi oss ytterligare för nya affärsområden som bland annat modernt bostadsbyggande, allmännyttiga bostäder samt kommersiella fastigheter.

Projekt

Nordikon har ytterligare

60

historiska
byggprojekt

1

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av förskola i Västerås
Skallberget
70 Mkr
november 2021
Omläggning av golv i gymnastiksal i Bäckby, Västerås
Golvbyte gymnastiksal Bäckbyhuset
1,3 Mkr
september 2021
Renovering av flerbostadshus i Västerås
Södra Allégatan 18
15-20 Mkr
augusti 2021
Ramavtal avseende byggentreprenader, Enköpings kommun
Ramavtal; Byggentreprenader
-
augusti 2021
Ramavtal avseende byggservice, AB Enköpings hyresbostäder
Ramavtal; Byggservice
-
april 2021
Ramavtal avseende byggentreprenader, Bostads AB Mimer
Ramavtal; byggentreprenader
-
februari 2021
Ombyggnad av skola i Västerås
Brandthovdaskolan
3-7 Mkr
december 2020
Ramavtal avseende byggarbeten i Västerås kommun
Ramavtal; byggarbeten
-
november 2020
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Hallonvägens Gruppboende
10-15 Mkr
oktober 2020
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Surahammar
Korridorboende Dynabacken
5-15 Mkr
juni 2020
Dela: