Nordikon

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Nordikon är en förkortning av Nordiska Byggkoncept AB
och det nya namnet för Allplåt & Byggservice.

Bolaget bildades genom en sammanslagning av två företag 1987, båda med en lång historia inom branschen. Kunskap, tradition och yrkesstolthet från flera generationers hantverk återspeglas än idag i företagets kultur och borgar för vår eviga strävan att skapa bestående värden.

Specialitet

Nordikon har på kort tid vuxit till att bli en av de större lokala aktören på marknaden. Nu rustar vi oss ytterligare för nya affärsområden som bland annat modernt bostadsbyggande, allmännyttiga bostäder samt kommersiella fastigheter.

Projekt

Nordikon har ytterligare

52

historiska
byggprojekt

1

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Hallonvägens Gruppboende
10-15 Mkr
oktober 2020
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Surahammar
Korridorboende Dynabacken
5-15 Mkr
juni 2020
Nybyggnad av restaurang i Gilltuna, Västerås
Truckstop Gilltuna
5-10 Mkr
april 2020
Tillbyggnad av skola i Västerås
Blåsboskolan
5-10 Mkr
mars 2020
Ombyggnad av skola i Västerås
Skiljeboskolan
5 Mkr
mars 2020
Ombyggnad av entré på industrihus i Västerås
Finnslätten
0,3-1 Mkr
mars 2019
Nybyggnad av korttidsboende i Västerås
Flisavägens LSS-boende
45 Mkr
oktober 2018
Ramavtal avseende byggarbeten i Västerås kommun
Ramavtal; byggarbeten
-
augusti 2018
Renovering av kyrka i Västerås
Mikaelikyrkan
6-10 Mkr
mars 2018
Nybyggnad av LSS-boende i Västerås
Trossbacken
5-10 Mkr
januari 2018
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: