Nordisk Bergteknik AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Nordisk Bergteknik består av sju bolag i Sverige och Norge och är norra Europas största helhetsaktör inom grundläggning och berghantering. Vi är specialister på borrning, sprängning och bergförstärkning samt pålning, spontning och grundförstärkning.

Specialitet

Låt oss ta hand om arbetet
Inom Nordisk Bergteknik finns lång erfarenhet och gedigen, heltäckande kompetens inom berghantering och
grundläggning. Vi är specialister på borrning, sprängning
och bergförstärkning. Vi har expertis inom pålning, spontning och grundförstärkning. Vår vardag består av professionella arbeten inom infrastruktur, byggentreprenader,
vindkraftsparker, gruvor, naturnära miljöer med mera.

Varumärken

Norrbotten Bergteknik AB
Bergförstärkningsgruppen AB
PÅLAB

Vestfold Fjellborring
Songdalen Fjellsprengning
Norsk Fjellsprengning

Mer information på www.nordiskbergteknik.se

Övrigt

Säkerheten i fokus
När vi arbetar gör vi det med stort fokus på trygghet och
säkerhet. Därför ser vi till att våra medarbetare är välutbildade, att vi använder rätt utrustning och håller en tät dialog
med våra uppdragsgivare

Har du några funderingar tveka inte att kontakta
Göran Sandbäck goran.sandback@begteknik.se
Tel 070-659 28 00

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: