Ramirent AB Kundcenter Veddest

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Ramirent är ett ungt och starkt tillskott på den svenska marknaden för maskinuthyrning. Sedan hösten 2004 finns Ramirent i Sverige, som resultatet av en sammanslagning av Stavdal Byggmaskiner och Altima. Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen, med verksamhet i elva länder runt Östersjön.

Specialitet

Vi har bygg-och anläggningsmaskiner,
bodar och containrar,kranar,hissar och liftar, el,värme och ventilation,plattformar,ställningar och evenemangslösningar.

Övrigt

Besök oss gärna på www.ramirent.se

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: