Ställningsmontage & Industritj

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder ett komplett program av ställningar: hängställningar, mobila plattformar, rör- och systemställningar samt alla typer av byggtjänster.

Specialitet

-Betongsågning & håltagning
-Betonglagningar
-Hängställningar & mobila arbetsplattformar
-Byggentreprenader
-Systemställningar

Övrigt

SMI håller ställningarna för dina behov. Arbetena skall kännetecknas av hög kvalitet och utförs av personal med rätt kompetens vilket är garantin för säkra ställningar på alla nivåer.

Projekt

Ställningsmontage & Industritj har ytterligare

22

historiska
byggprojekt

0

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ombyggnad av flerbostadshus i Enånger
Enångers-Svedja
3 Mkr
mars 2019
Renovering av vattenverket i Hudiksvall
Vattenverket
-
september 2018
Nybyggnad av lamellhus, punkthus (brf) i Karlstad, etapp 3
Brf Lakholmen, Tullholmsviken, etapp 3
90-100 Mkr
juni 2018
Nytt golv i idrottshall i Hudiksvall
Håstaholmen
0,5 Mkr
maj 2018
Ramavtal avseende byggarbeten, Hudiksvalls kommun m fl
Ramavtal; byggarbeten
-
april 2018
Nybyggnad av bostadshus m.m Etapp 7 i Karlstad
Brf Bryggpalatset
50-100 Mkr
mars 2018
Nybyggnad av flerbostadhus i Hudiksvall
Brf Söderläget
80 Mkr
mars 2018
Ombyggnad av gamla Grand hotell i Karlstad
Gamla Grand hotell
160 Mkr
september 2017
Ramavtal för löpande byggarbeten för Hudiksvallsbostäder
Ramavtal; löpande byggarbeten
-
augusti 2017
Renovering av fasad på flerbostadshus i Hudiksvall
Varvet 5:1
1-2 Mkr
maj 2017
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: