Tak Compagniet Sverige AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Tak Compagniet Sverige AB ¿r ett v¿l etablerat f¿retag sedan 1983, och vi har lagt mer ¿n 4.000.000 m2 tak i hela Sverige. Vi ¿r ett f¿retag med stor bredd, kunskap och erfarenhet, och vi har ¿ver 35-¿rs erfarenhet av utveckling, renovering och projektledning av takarbete. Detta ger v¿ra kunder en fast ram och ett effektivt resursutnyttjande vid renovering av deras tak. Tak Compagniet ¿r specialister p¿ tegeltak, betongtak. Vi levererar kompletta tak med taks¿kerhet, takavattning, pl¿tarbeten, takf¿nster mm.

Specialitet

Oml¿ggning med Tegel och betongpannor inkl. pl¿tarbeten mm.

Övrigt

https://www.takcompagniet.se

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: