Träullit AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja marknadens bästa produkter av cementbunden träull. Våra produkter är träullsskivor och plattor. Sedan 2004 har vårt sortiment utökats med det egenutvecklade byggsystemet Träullit Helväggselement. Våra kunder finns på den skandinaviska och nordeuropeiska marknaden.

Specialitet

Träull från gran sammanfogad med vatten och ren cement ger unika egenskaper åt ditt hus: bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, god ljudabsorption och dokumenterat hög motståndskraft mot brand, mögel och röta. Materialet har även hög mekanisk hållfasthet och är en god putsbärare.

Exempelvis Träullit Akustik är en ljudabsorberande och brandskyddande undertaksskiva för offentliga utrymmen, samlingslokaler, restauranger, skolor, trapphus, våtutrymmen och många andra miljöer.

Varumärken

Träullit, Träullit Dekor

Övrigt

Företagets referensprojekt på byggfolio.se

60-65 mkr
december 2010
ca 7,5 mkr
juni 2001
40-60 mkr
september 2009
100-150 mkr
oktober 2011
135-140 mkr
mars 2013
ca 14 mkr
november 2007
30-40 mkr
oktober 2008
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: