T-Schakt AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

T-schakt AB är ett helägt dotterbolag till Örebro läns Schakt- och grävmaskinsförening ek. för.
En samlad resurs av 65 företagare med gedigen kompetens och lång erfarenhet gör att vår organisationsform är unik.

Vi utför tjänster inom schakt vid ex. anläggning av vägar, broar och tomter, men även rivningsarbeten, maskintransporter, snöröjning och sanering m.m.

Övrigt

Nu certifierade enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015

Dela: