Värends Entreprenad AB

Företaget har ingen kartposition

Projekt

Värends Entreprenad AB har ytterligare

59

historiska
byggprojekt

1

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av flerbostadshus på Limnologen i Växjö
Kv Biologen
-
februari 2020
Om- och tillbyggnad av industrihus i Växjö
Pressaren
20 Mkr
januari 2020
Nybyggnad av radhus i Växjö
Brf Sjöglimten, Bredvik Etapp 3
20-30 Mkr
november 2019
Rivning-och nybyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Helenetorps förskola
36,2 Mkr
augusti 2019
Nybyggnad av radhus i Växjö, etapp 1
Brf Lunden, etapp 1
30-40 Mkr
augusti 2019
Nybyggnad av flerbostadshus (hyresrätter) i Rottne, et 2
Rosendalsområdet, etapp 2
26,5 Mkr
februari 2019
Nybyggnad av bostäder i Växjö
Bredvik, Brf Grönskan, etapp 2
-
oktober 2018
Fönsterbyte i flerbostadshus, Växjö
Kv Kråkan 1-3
2,7 Mkr
september 2018
Nybyggnad av radhus i Växjö
Bredvik, Brf Solbacken, etapp 1
30-50 Mkr
september 2017
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö Etapp 1
Kv Arken
100-170 Mkr
maj 2017
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: