VoltAir System AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

VoltAir System är luftbehandlingsaggregatet som levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter (FTX).

VoltAir System är ett unikt ekonomi-, miljö- och hälsokoncept för luftväxling i fastigheter med mekanisk till- och frånluft. Den beprövade tekniken har lång livslängd och högeffektiv återvinning av energi ur frånluften, vilket resulterar i god driftsekonomi över tid.

Specialitet

VoltAir System är luftbehandlingsaggregatet som levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter (FTX).

Hemligheten bakom den högeffektiva återvinningen ligger i en patenterad värmeväxlare med unika egenskaper som ger användaren ett långt, ekonomiskt och bekymmersfritt ägande. Värmeöverföringen sker utan överföring av lukter och partiklar mellan till- och frånluften, vilket bidrar till ett gott och hälsosamt inomhusklimat.

Dela: Annonser via Hela Byggsverige: