VVS-KRAFT Teknikservice AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

VVS-KRAFT utför rörentreprenader till proffesionella fastighetsägare, förvaltare, byggare, och kommunala fastighetsbolag. Vi arbetar inom kontor, köpcentrum, sjukhus, industri, undercentraler, etc.

Specialitet

Proffs på entreprenader.
Rostfria installationer.
Undercentraler.

Varumärken

VVS-KRAFT AB
VVS-KRAFT Teknikservice AB

Övrigt

Vi genomför våra entreprenader med ett kvalificerat engagemang och beställaren i fokus.

Projekt

VVS-KRAFT Teknikservice AB har ytterligare

94

historiska
byggprojekt

3

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Inv- och utv underhåll av flerbostadshus på Södermalm
Pyramiden 18
-
januari 2021
Inv- och utv underhåll av flerbostadshus på Södermalm
Pyramiden 17
-
oktober 2020
Inv- och utv underhåll av flerbostadshus på Södermalm
Pyramiden 14
-
maj 2020
Tillbyggnad av fläktrum på affärshus på Norrmalm
Kåkenhusen Ventilation
5-6 Mkr
januari 2019
Grundförstärkning och renovering av flerbostadshus på Södermalm
Pyramiden 15
-
maj 2018
Inv- och utv underhåll av flerbostadshus på Södermalm
Pyramiden 13
-
maj 2018
Ombyggnad av storkök i Sköndal
Magnolia
minst 1 mkr
januari 2018
Om- och tillbyggnad av centralt köldbärarsystem, Sveriges Radio Förvaltning
kv Förrådsbacken 1
5-10 Mkr
januari 2018
Ombyggnad av hotell och restaurang på Norrmalm, etapp 2
Radisson Blu Strand Hotel, etapp 2
100-200 Mkr
februari 2017
Nybyggnad av bilanläggning i Huddinge
Hedin Bil Smista allè
50-150 Mkr
januari 2017
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: