Westmatic i Arvika AB

Företaget har ingen kartposition

Företagspresentation

Verksamhet

Specialisten på fordonstvättssystem!
Sedan 1974 har Westmatic tillverkat, installerat och servat tvättsystem för stora fordon i tusentals olika fordonstvätthallar över hela världen. Westmatic är din specialist för busstvätt, lastbilstvätt och tågtvätt. Westmatic är också specialiserat på vattenrening och vattenåtervinning.

Specialitet

Tvättutrustning till tunga fordon
- Lastbil
- Buss
- Tåg
- Spårvagn
- Anläggningsmaskin

Vattenåtervinning
Reningsverk

Projekt

Westmatic i Arvika AB har ytterligare

6

historiska
byggprojekt

0

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ombyggnad av tvätthall vid Norrtälje bussdepå
Norrtälje bussdepå
55 Mkr
maj 2020
Tillbyggnad av garage i Arvika
Blästern
3 Mkr
juni 2019
Nybyggnad av brandstation i Karlskrona
Brandstation, Oskarsvärn
106 Mkr
augusti 2017
Nybyggnad av spårvagnsdepå och hållplats för tåg i Skärsätra
Aga/Lidingödepån
ca 150 mkr
april 2013
Nybyggnad av lager i Arvika
Travkusken 3
max 1 mkr
januari 2013
Nybyggnad av tvätthall i Ösmo
Ösmo bussdepå
17-20 mkr
januari 2008
Dela: