HSB Uppsala ek för

  • Box 1103
    Kungsängsgatan 37 A 751 41 Uppsala
Företaget har ingen kartposition

Projekt

HSB Uppsala ek för har ytterligare

40

historiska
byggprojekt

12

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker, Uppsala
Kv Vinghästen mfl
50-100 Mkr
2028
Nybyggnad av flerbostadshus i Enköping
Sten & Son-tomten
150-300 Mkr
2025
Nybyggnad av flerbostadshus eller kommersiella lokaler på Boländerna, Uppsala
kv Gudur och Vale
100-150 mkr
2025
Nybyggnad av bostäder i Uppsala
Börjetull
50-100 Mkr
oktober 2024
Installation av fjärrvärme i flerbostadshus i Östhammar
Brf 352 Rådhuset I Östhammar
3-5 Mkr
april 2024
Nybyggnad av lamellhus i Uppsala
Ultuna ängar etapp 1
90-100 Mkr
april 2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Ultuna ängar etapp 2
50-70 Mkr
januari 2024
Nybyggnad av bostäder i Stenhagen, Uppsala
Stenhagens centrum
200-250 Mkr
2024
Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala
Kungsblick
100 Mkr
oktober 2023
Nybyggnad av bostadsrätter i Uppsala etapp 2
Luthagen Strand etapp 2
60-80 Mkr
februari 2023
Dela: