AB Enköpings Hyresbostäder

  • Box 3051
    Kyrkogatan 13 745 03 ENKÖPING
Företaget har ingen kartposition

Projekt

AB Enköpings Hyresbostäder har ytterligare

77

historiska
byggprojekt

6

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 6
Romberga etapp 6
20-30 Mkr
augusti 2023
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 5
Romberga etapp 5
20-30 Mkr
augusti 2022
Nybyggnad av punkthus i Enköping
Norr om Åkersbergs förskola
150-200 mkr
2022
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 4
Romberga etapp 4
20-30 Mkr
augusti 2021
Om- alt nybyggnad av skola i Enköping
Västerledsskolan
-
december 2020
Stamrenovering, energisatsning samt renovering mm av flerbostadshus i Enköping etapp 2
Romberga etapp 2
40-60 Mkr
september 2020
Renovering av restaurang i Enköping
Ljunggården
1 Mkr
mars 2020
Ny/ombyggnad av handel, torg, lägenheter mm i Enköping
Västerledstorg
150-300 Mkr
2020
Ramavtal avseende radonmätning för Enköpings Hyresbostäder AB
Ramavtal: radonmätning
-
november 2019
Rivning av ungdomsgård i Enköping
Lillsidan
0,9 Mkr
september 2019
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: