Nodra AB

  • Box 85
    Lindövägen 5 B 601 02 Norrköping
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Nodra AB har ytterligare

135

historiska
byggprojekt

13

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Exploatering för bostäder,kontor,handel i Norrköping, et 3
Östra Saltängen, etapp 3
ca 300 mkr
2023
Ev nybyggnad av vattenverk i Norrköpings alt Finspångs kommun
Vattenverk Norrköping/Finspång
100-500 Mkr
2023
VA arbeten mm i Skarphagen
Klimatanpassningsåtgärder
5-10 Mkr
oktober 2022
Exploatering av mark för bostäder i Krokek etapp 4 och 5
Krokek etapp 4 och 5
40 Mkr
2022
Ny återvinningscentral i Norrköping
Returpunkt 2020
20-40 Mkr
februari 2021
Exploatering av mark för bostäder i Krokek etapp 2 och 3
Krokek etapp 2 och 3
40 Mkr
januari 2021
Utbyggnad av vatten och avlopp i Norrköping
Sikudden
10-15 Mkr
januari 2021
Nybyggande av vindkraftverk i Vikbolandet
Vikbolandsvind
50-100 Mkr
2021
Exploatering för bostäder,kontor,handel i Norrköping, et 2
Östra Saltängen, etapp 2
ca 300 mkr
november 2020
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar i Smedby
Smedby
15 Mkr
september 2020
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: