Värmdö Hamnar AB

  • Skogsbovägen 9
    134 81 Gustavsberg
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Värmdö Hamnar AB har ytterligare

12

historiska
byggprojekt

1

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av bostäder i Stavsnäs
Stavsnäs Vinterhamn
150-300 Mkr
2023
Nybyggnad av pir i Stavsnäs hamn
Stavsnäs Hamn
ca 3,5 mkr
2022
Utbyggnad av gästhamn på Stavsnäs
Stavsnäs vinterhamn
0,5-1 MdKr
2022
Ramavtal avseende asfaltsbeläggning i Värmdö kommun
Ramavtal; asfaltsbeläggning
-
februari 2020
Pontonbryggor vid Stavsnäs vinterhamn
Stavsnäs vinterhamn
5-10 Mkr
februari 2020
Ramavtal avseende markanläggningsarbeten i Värmdö kommun
Ramavtal; markanläggningsarbeten
-
maj 2019
Ramavtal avseende beläggningsarbeten i Värmdö kommun
Ramavtal; beläggningsarbeten
-
augusti 2018
Ramavtal avseende beställarstöd vid beläggningsarbeten i Värmdö kommun
Ramavtal; beställarstöd beläggningsarbeten
-
juni 2018
Nybyggnad av toalett i Gustavsberg
Sollenkroka
-
februari 2018
Nybyggnad av pontoner/vågbrytare i Stavsnäs vinterhamn, Värmdö
Stavsnäs Vinterhamn
0,5-2 Mkr
juni 2017
Dela: