Stockholms stad exploateringskontoret

  • Box 8189
    Fleminggatan 4 104 20 Stockholm
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Stockholms stad exploateringskontoret har ytterligare

885

historiska
byggprojekt

744

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av skola på Årstastråket, Stockholm
Årstastråket, etapp 3
300-400 Mkr
2033
Nybyggnad av skola och förskola i Hagsätra, Stockholm
Älvsjö 1:1, Svedjaren 1, Svedjaren 2 och Svedjaren 3
100-200 Mkr
2033
Nybyggnad av gc-bro i Enskede, Stockholm
Nynäsvägen GC-bro
10-30 Mkr
2032
Nybyggnad av skola i Alvik
Alviks strand, Alvik östra etapp 1
370 Mkr
2032
Nybyggnad av skola och idrottshall i Husby
Dalhagens BP
300-400 Mkr
2032
Nybyggnad av bostäder och förskola i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Tjärkajen
200-300 Mkr
2031
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Kolkajen södra
200-300 Mkr
2030
Nybyggnad av grundskola och förskola i Centrala Bromma, etapp 1
Centrala Bromma, Riksby, kv 9-10
-
2030
Nybyggnad av grundskola vid Karlsvik strand, Larsboda
Karlsviks strand
50-150 Mkr
2030
Nybyggnad av grundskola F-9 på Årstafältet, etapp 4b
Årstafältet, etapp 4b
100-200 Mkr
2030
Dela: