Stockholms stad exploateringskontoret

  • Box 8189
    Fleminggatan 4 104 20 Stockholm
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Stockholms stad exploateringskontoret har ytterligare

729

historiska
byggprojekt

509

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ny-, om- & utbyggnad av livsmedelscentrum i Larsboda
Stockholms livsmedelscentrum
1,4 mdr kr
2030
Nybyggnad av bostadsrätter i Årsta, Stockholm
Årstafältet etapp 2 kvarter 5
70-150 mkr
2029
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 8
Årstafältet, etapp 8
-
2029
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 7
Årstafältet, etapp 7
-
2028
Nybyggnad av skola i Bredäng
Fokus Skärholmen delprojekt Mälaräng
50-100 Mkr
2028
Nybyggnad av förskola i Bredäng
Fokus Skärholmen delprojekt Mälaräng
20-40 Mkr
2028
Nybyggnad av flerbostadshus på Årstafältet, etapp 8
Årstafältet, etapp 8
-
september 2027
Nybyggnad av bostäder på Årstafältet, etapp 7
Årstafältet, etapp 7
-
april 2027
Nybyggnad av hyresrätter och förskola på Kungsholmen, Stockholm
Hornsbergs bussdepå
600 Mkr
februari 2027
Nybyggnad av bostäder på Årstafältet, etapp 5
Årstafältet, etapp 5 kvarter F
100-200 Mkr
2027
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: