Trafikverket Region Stockholm/öst

  • Solna Strandväg 98
    171 54 Solna
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Trafikverket Region Stockholm/öst har ytterligare

2253

historiska
byggprojekt

405

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Basunderhåll av Bergslagspendeln och Dalabanan
Bergslagspendeln/Dalabanan basunderhåll
300-500 Mkr
mars 2034
Ombyggnad för ytterligare körfält på väg 274 mellan Ålstäket-Hemmesta vägskäl
Väg 274, tredje körfält
20-50 Mkr
mars 2030
Ny farled i Stockholms skärgård
Horsstensleden
400 Mkr
2030
Ombyggnad av bangård i Tomteboda
Tomteboda bangård
800 Mkr
2030
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Visborg
Visborg
40 Mkr
2030
Ny gång- och cykelväg mellan Fågelbro-Ramsmora
Fågelbro-Ramsmora
5-10 Mkr
mars 2029
Byte av vägbro i Igelsta
Bro 3501-5344-1
5-10 Mkr
2029
Nybyggnad av järnväg mellan Stockholm-Oslo
Oslo-Sthlm 2.55
25-40 MdKr
2029
Nybyggnad av östlig förbifart till Stockholm
Östlig förbindelse
20 MdKr
2029
Byte av vägbro i Skärvsta
Bro 3501-5343-1
5-10 Mkr
2029
Dela: