Härryda kommun

  • Råda Torg
    435 80 Mölnlycke
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Härryda kommun har ytterligare

327

historiska
byggprojekt

62

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av planskild passage järnväg i Härryda
Rävlanda
8 mkr
2025
Ombyggnad av väg och va-ledningar i Landvetter, etapp 2
Landvetter Backa öster
-
2025
Nybyggnad idrottshall i Härryda
Härryda skolan
60 Mkr
2024
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Hindås förskola
8,3 Mkr
augusti 2023
Ombyggnad av va-ledningar i Härryda
Rävlanda
10-15 Mkr
2023
Parkanläggning i Härryda
Massetjärnen
7 Mkr
2023
Kapacitetsförstärkning av gator i Härryda
Säterivägen-Benarebyvägen samt Allén - Långnäsvägen
3 Mkr
2023
Upprustning av väg i Härryda
Biblioteksgatan
15 Mkr
2023
Ny gångförbindelse under järnvägen Härryda
Centrum
12 Mkr
2023
Långhålsborrning spill- och vattenledning i Härryda
Benareby, Sommarhemsvägen
10,5 Mkr
2023
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: