Karlstads kommun

  • Västra Torggatan 26
    651 84 Karlstad
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Karlstads kommun har ytterligare

780

historiska
byggprojekt

89

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av bro i Karlstad
Jakobsbergsbron
90 Mkr
2027
Ev. utbyggnad av allmänt VA till Vallagärdet i Karlstad
Vallagärdet
-
2025
Ny utformning av Stora torget i Karlstad
Stora torget
-
2025
Ombyggnad av kaj till parkyta
Wermlandskajen
-
2023
Anläggande av cirkulationsplats på Skoghallsvägen vid Kartberget i Karlstad
Skoghallsvägen, Kartberget
-
2023
Nybyggnad av flerbostadshus inom Viken, Karlstad
kv Skepparen 15
-
2023
Utbyggnad av allmänt VA till Alsters Gräsås i Karlstad
Alsters Gräsås
ca 10,1 mkr
2023
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Freja 13
30-50 mkr
2023
Nybyggnad av flerbostadshus och småhus i Karlstad
Grundviken
-
2023
Nybyggnad av bostäder mm i Jakobsberg i Karlstad
Östra Jakobsberg
1-2 MdKr
2023
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: