Kungsbacka kommun

  • Storgatan 37
    434 81 Kungsbacka
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Kungsbacka kommun har ytterligare

602

historiska
byggprojekt

60

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av vägbro i Kungsbacka
Från hamntorget till Sjöallén
5-10 mkr
2026
Breddning av gata i Kungsbacka
Stora Bäcksleden - Arendalsleden
17 Mkr
2026
Breddning av gata i Kungsbacka
Varlavägen delen Tölötvärled - Stora Bäcksleden
20 Mkr
2025
Nybyggnad av bostäder i Voxlöv
Voxlöv
400-500 Mkr
2025
Upförande av bullerskärm i Kungsbacka
Varlavägen
5 mkr
2025
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Kungsbacka
Inlags industriområde-Kolla
15 Mkr
2025
Ombyggnad av gata i Kungsbacka
Tölötvärled-Arendalsleden
10 mkr
2024
Ombyggnad av väg i Kungsbacka
Gamla Onsalavägen
30 mkr
2024
Nybyggnad av skola i Voxlöv
Voxlöv
150 mkr
2023
Nybyggnad av produktionslokal i Kungsbacka
Hede Station
5-10 Mkr
2023
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: