Lidingö Stad

  • Stockholmsvägen 50
    181 82 LIDINGÖ
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Lidingö Stad har ytterligare

463

historiska
byggprojekt

42

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av eventhall mm på Lidingö
Söderåsen 2
10-30 Mkr
2028
Nybyggnad av bostäder i Lidingö
Brädgården och Båtbyggaren
50-100 Mkr
2023
Nybyggnad av bostäder och handel på Lidingö, etapp 2
Lidingö centrum, etapp 2
200-300 Mkr
februari 2022
Nybyggnad av garage i Lidingö
Ekholmsnäsbacken
3-5 Mkr
2022
Nybyggnad av villor i Lidingö
Sturegården
2-5 Mkr
2022
Rivning av sjukhus samt nybyggnad av bostäder och ett Hälsans Hus på Lidingö
Lidingö sjukhus
400-600 Mkr
2022
Nybyggnad av badhus i Lidingö
Dalénum
300-400 Mkr
2022
Nybyggnad av fotbollsplan, idrottshall mm i Lidingö
Högsätra
100-200 Mkr
2022
Nybyggnad av bostäder, handel och kontor mm på Lidingö, etapp 3 m.fl
Centrum-Torsvik, etapp 3 m.fl
2-3 mdr kr
2022
Nybyggnad av bostäder på Stockby
Missionsskolan 1
300-400 mkr
2022
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: