Nacka kommun

  • Granitvägen 19
    131 81 Nacka
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Nacka kommun har ytterligare

540

historiska
byggprojekt

126

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Nybyggnad av sporthall i Henriksdal
Vilans sporthall
100-200 Mkr
2033
Nybyggnad av flerbostadshus i Nacka, etapp 2
Saltsjö Järla, etapp 2
400-500 Mkr
2030
Nybyggnad av sporthall i centrala Nacka
Värmdövägen
100-200 Mkr
2028
Nybyggnad av exploateringsområde, va-ledning och väg/gata i Nacka
Rotorfabriken
500-700 Mkr
2028
Nybyggnad av lokaler för handel och kontor i centrala Nacka
Rotorfabriken
500-700 Mkr
2028
Nybyggnad av flerbostadshus i norra delen av Sickla, Nacka
Svindersberg, etapp 2 mfl
150-250 Mkr
2027
Anläggande av gator och VA-ledningar i norra delen av Sickla, Nacka
Svindersberg, etapp 2 mfl
3-5 Mkr
2027
Nybyggnad av bostäder i Nacka
Ryssberget
50-100 Mkr
2026
Exploatering för bostäder i Älta, etapp 3
Ältadalen, etapp 3
15-20 mkr
2026
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka
Ryssberget
50-100 Mkr
2026
Dela: