Sundbybergs stad

  • Östra Madenvägen 4
    172 92 Sundbyberg
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Sundbybergs stad har ytterligare

239

historiska
byggprojekt

72

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ny spårvagnsdepå med uppställningsplatser i Rissne
Rissnedepån, etapp 2
100-200 Mkr
2027
Ombyggnad av väg i Sundbyberg
Madendalen
-
augusti 2025
Nybyggnad och rivning av flerbostadshus i Sundbyberg
Tallbacken
-
2024
Utveckling av centrala Sundbyberg
Nya stadskärnan - Järnväg, promenad och stadsbebyggelse
-
2024
Förtätning av bostäder i Hallonbergen, Sundbyberg
Hallonbergens västra delar
1,4 MdKr
2024
Omyggnad för förskola, lss-boende och vårdlokal i Ursvik, Sundbyberg
Päronet 2
10-20 Mkr
juni 2023
Nya flerbostadshus i Västra Ursvik, Sundbyberg
Ladugårdsgatan
160-170 Mkr
2023
Om- och nybyggnad av flerbostadshus mm i Sundbyberg
Sundbybergs nya stadskärna
100-300 Mkr
2023
Nybyggnad av va-ledning samt ombyggnad av gata i Sundbyberg
Fredsgatan, etapp 2
30,5 mkr
2023
Ombyggnad av bergrum vid Sundbybergsverket i Sundbyberg
Sundbybergsverket
50 Mkr
november 2022
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: