Uppsala kommun

  • Stationsgatan 12
    Stadshusgatan 2 753 75 Uppsala
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Uppsala kommun har ytterligare

856

historiska
byggprojekt

207

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Östra Nåntuna
300-500 Mkr
januari 2040
Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Centrala Nåntuna
300-500 Mkr
januari 2040
Utbyggnad av sydöstra staden, Uppsala
Södra Nåntuna
300-500 Mkr
januari 2039
Nybyggnad av exploateringsområde av sydöstra staden, Uppsala
Östra och södra Nåntuna
20-40 Mkr
januari 2035
Nytt bostadsområde i Uppsala/Knivsta
Nysala
0,5-1 MdKr
2030
Nybyggnad av gc-väg längs väg 255 mellan Uppsala-Vassunda
Uppsala-Vassunda
100 Mkr
2030
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker
Kv Vinghästen mfl
50-100 Mkr
april 2028
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker, Uppsala
Kv Vinghästen mfl
50-100 Mkr
2028
Nytt bostadsområde med handel och offentlig service i Ulleråker
Kv Vinghästen mfl
100-200 Mkr
2028
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulleråker
Kv Vinghästen mfl
100-200 Mkr
2028
Dela: