Varbergs kommun Kommunledningskontor

  • Engelbrektsgatan 15
    432 80 Varberg
Företaget har ingen kartposition

Projekt

Varbergs kommun Kommunledningskontor har ytterligare

453

historiska
byggprojekt

49

aktuella
byggprojekt

Vill du veta mer om dessa byggprojekt?

Ny stadsdel i Varberg, etapp 3
Västerport
500 Mkr
2028
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 3
Västerport
10-15 Mkr
2028
Nybyggnad av bostäder i Varberg
Västerport, Fyr
50-100 Mkr
2025
Nybyggnad av flerbostadshus eller handelshus i Varberg
Kv Renen
10-50 mkr
2025
Nybyggnad av flerbostadshus i Varberg
Väröbacka - Limabacka
-
2024
Nybyggnad av villaområde i Varberg
Åskloster
60-80 Mkr
2024
Ny stadsdel i Varberg, etapp 2
Västerport
1,5 MdKr
2023
Anläggande av gator och VA i Varberg, etapp 2
Västerport
10-15 Mkr
2023
Upprustning av park i Varberg
Socitetsparken
7 Mkr
2023
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Bandholtzgatan
4 Mkr
2023
Dela: Annonser via Hela Byggsverige: